પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર, આ બંને ભાઈ અને બહેનને મળ્યું છે આ સન્માન…

આપના ભારતમાં આમ તો દર વર્ષે નાના નાના ને હોંશિયાર બાળકોનો ઉત્સાહ વધારી તેમણે પ્રોત્સાહન આપવા માટે  'પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર' આપી તેમને બિરદાવવામાં આવે છે....

નાના બાળકો માટે એવી ખાસ ૩ ટીપ્સ જેનાથી તેઓ બધું જ ઝટપટ જમવાનું જમી...

જ્યારે પરિવારમાં બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે આખા કુટુંબમાં કેટલાય નાના – મોટા ફેરફાર થાય છે. એવું છે કે માતા – પિતા અને અન્ય...

મહાસાગરોને સાફ કરવાનું ‘ઇ.આર.વી.આઈ.એસ.’ જહાજ તૈયાર કરી રહ્યો છે; હઝિક કાઝી

તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે તમે ૧૨ વર્ષની ઉંમરે શું કરી રહ્યા હતા? કૉમિક પુસ્તકો વાંચતા હશો કે ઘરની બહાર શેરીમાં મિત્રો સાથે...

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!