રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ… – કાશ આ વાત એણે પેહલા જ સમજી લીધી હોત તો…...

રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ મારું જ ઘર બની ગયું છે કાળ કોટડી, દેવા સજા નિર્દોષને ફાંસી ઊભી હતી પૂરાં બાર વર્ષની જેલ કાપીને અવિનાશ બહાર આવ્યો. આમ...

રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ – રસપ્રદ પ્રેમકહાની વાંચો ડો. શરદ ઠાકરની કલમે..

રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ ખાલી હો તો પાછી તારી ઓઢણી લઇ લે સજનવા, હાથ સાથે હો તો કિંમત સો ગણી લઇ લે સજનવા આસમાનમાંથી અનરાધાર વરસાદ ચાલુ...

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!