અમારે પાયલને જોવી છે. – સલામ છે આ માતા પિતાને અને તેમની દિકરી પાયલને…

અમારે પાયલને જોવી છે.. ૧૯૯૬ના વર્ષની વાત છે. મારી હોસ્પિટલની નજીક આવેલા ડો.પૂર્ણાબહેન પટેલના મેટરનીટી હોમમાં એક નવું જન્મેલું બાળક જોવા જવાનું થયું. બાળકના...

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!