ક્યારેક વિચારી જો જો

1005684_573611549347906_1466570832_n

 

ક્યારેય વિચાર્યું ?

ટીપ્પણી