દીકરાએ સૌથી પહેલો ફોટો તેમના પિતાજી સાથે પડાવ્યો!

1146531_622940547736792_108418375_nકાળી મજુરી કરતા એક પિતાનો દીકરો જયારે ડોક્ટર બન્યો ત્યારે તે દીકરાએ સૌથી પહેલો ફોટો તેમના પિતાજી સાથે પડાવ્યો!

દીકરાના પિતાજી પ્રત્યેના આદર અને ભાવને આજની યુવા પેઢી સમજે!

એક લાઈક = એક સલામ !

 

Join us જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ટીપ્પણી