બેસણું !

1229920_10151854394795761_531855993_n

 

 

આ ક્યાં જઈ ને ઉભશે ?

ટીપ્પણી