દક્ષા રમેશ

  સંબંધોના સમીકરણમાં આજે વાત એક માતાની જેનું ફક્ત એક જ કામ છે, લાગણીસભર વાત…

  “જનેતા” 'જનેતા' શબ્દ સાંભળતા યાદ આવે જ કે, પ્રભુએ આ શ્રુષ્ટિ બનાવી અને તે પોતે દરેક જગ્યાએ પહોંચી ન વળે, એ માટે એણે માં નું...

  Latest Stories

  Popular Today

  Popular Last 7 Days

  Popular All Time

  error: Content is protected !!