ડો. નિલેશ ઠાકોર

  અજનબી પંખીડાં : ચાલ અજનબી પંખિડા મટી ને ફરી પ્રેમી પંખિડા બનીયે !

  અમદાવાદ ના એસજી હાઇવે પર ના સાંજ ના સમય નું દ્રશ્ય. સુરજ ધીમે ધીમે અસ્ત થઈ ને પોતાનું અજવાળું સંકેલી રહ્યો હતો તો રોડ...

  Latest Stories

  Popular Today

  Popular Last 7 Days

  Popular All Time

  error: Content is protected !!