મહાકાલની એક અદભૂત પેઇન્ટિંગ

945901_548551868535926_15277497mm57_n

 

શ્રાવણમાસમાં આપણા એક મિત્રએ મહાકાલની એક પેઈન્ટીંગ બનાવી છે! ગમે તો લાઈક કરી, કોમેન્ટમાં તમને કેવી લાગી તે કહેજો!

ટીપ્પણી