હમણા જ બનેલી એક સત્ય ઘટના…!

મહેબાની કરી આ પોસ્ટ વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોચાડો…

હમણા જ બનેલી એક સત્ય ઘટના…!

૨૧ વર્ષના એક યુવાને બાર્બેક પાર્ટીમાં લેન્સ પહેર્યા હશે. બાર્બેક પાર્ટી એટલે કે ખુલ્લી જગ્યામાં ભઠ્ઠી પર કોલસાથી નાન કે ચપાટી બનાવવામાં આવતી હોય. લેન્સ વિષેનું અધૂરું જ્ઞાન હોવાને કારણે તેણે ભઠ્ઠી સામે ૨-૩ મિનીટ સુધી જોયું…પછી અચાનક જ તે ચીસવા લાગ્યો..અહી તહી ભાગવા લાગ્યો…આંખોમાં ખુબ જ દુખાવા લાગ્યું…પાર્ટીમાં કોઈને ખ્યાલના આવ્યો કે તે શું કરી રહ્યો છે.

હોસ્પીટલમાં તેને દાખલ કર્યો…અને કમનસીબે ડોકટરે કહ્યું કે તેણે જે કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેર્યા હતા તેને કારણે તે જીંદગીભર અંધ થઇ ગયો છે. ડોકટરે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે તેણે જે લેન્સ પહેર્યા હતા તે પ્લાસ્ટીકના હતા અને તેને આ વાતની ખબર ના હોવાને કારણે ભઠ્ઠીથી લાગેલી આગથી તે પીગળી જવા લાગ્યા.

મોરલ :

જયારે કુકિંગ કરતા હો, વધુ તાપમાન હોય તેવી જગ્યાએ કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરીને ક્યારેય જાવ નહિ..હમેશા ધ્યાન રાખો…જો કે આવી ઘટના બધા સાથે થાય તેવું જરૂરી નહિ…તમે કેવા લેન્સ પહેરો છો તેના વિષે માહિતી રાખો અને પ્રોપર તેનું વિજ્ઞાન સમજી લો…કારણ કે આપણી આંખ એ બહુ જ સંવેદનશીલ અંગ છે !!

 

ટીપ્પણી