સફરમેં ધૂપ તો હોગી, જો ચલ શકો તો ચલો.

562126_453136504762463_1266048176_n

સફરમેં ધૂપ તો હોગી, જો ચલ શકો તો ચલો.

સભી હૈ ભીડમેં, તુમ નીકલ શકો તો ચલો.

 

યહી હૈ જિંદગી, કુછ ખ્વાબ, કુછ ઉમ્મીદે.

ઇન્હી ખિલોનો સે, તુમ ભી બહલ શકો તો ચલો.

 

કિસી કે વાસ્તે યહાં, રાહે કહાં બદલતી હૈ ??

તુમ અપને આપકો, ખુદ હી બદલ શકો તો ચલો.

લેખક : પ્રીતિ કારિયા પટેલ

ટીપ્પણી