સોમવારની સવારમાં દ્વાદશ જ્યોતિર્લીંગના દર્શન

Dwadash Jyotirlingaકહેવાય છે કે સોમવાર એટલે શંકરનો દિવસ…! સોમવારની સવારમાં દ્વાદશ જ્યોતિર્લીંગના દર્શન થાય તેનાથી બીજી મોટી વાત કઈ…!!

કોમેન્ટમાં “હર હર મહાદેવ” લખવું જરૂરી છે 🙂

ટીપ્પણી