સવારમાં કરો દર્શન “ગબ્બર ગોખ” (અંબાજી) ના….!!

1014259_559857837399539_521048928_nસવારમાં કરો દર્શન “ગબ્બર ગોખ” (અંબાજી) ના….!!

જય માતાજી….!!

ટીપ્પણી