શું કહેશો મિત્રો આ નિત-નવીન હૅયર સ્ટાઈલ વિશે?

Gujarati Jokes 273આ છે હેડ એન્ડ શોલ્ડર વાળાની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર!

એને કોઈ સમજાવો કે હૅયર –“સ્ટાઈલ” હતી ત્યાં સુધી તો બરોબર પણ  ક્યાય હેઈર-“હેલિકોપ્ટર” ના હોય!!  :mrgreen:

ટીપ્પણી