વેલકમ ટુ શાદી ડોટકોમ

Gujarati Jokes 352રિશ્તેકે લીયે ૧ દબાયે.

મંગનીકે લીયે ૨ દબાયે.

શાદીકે લીયે ૩ દબાયે.

ઓર “લવ મેરેજ” કે લીયે

.

.

.

મમ્મી કે પેર દબાયે…..  :mrgreen:

 

ટીપ્પણી