વિશ્વકપ જીતવાનુ કારણ ! – ક્રિકેટનું મહાભારત!

Gujarati Jokes 281હમસે જો ટકરાયેગા……………

મિત્રો, ઉપરના વાક્યને હવે તમારે પૂરું કરવાનું.

 

ટીપ્પણી