રામબાણ ઈલાજ

Gujarati Jokes 435

બલ્બની ચોરી નહિ થાય એનો રામબાણ ઈલાજ :))

સૌજન્ય : જશપાલભાઈ ગોહિલ

 

ટીપ્પણી