રાખનાં રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે !

gujarati jokes 417

દેહની નશ્વરતાનુ ભાન કરાવતી એક કવિતા :

રાખનાં રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે…

મૃત્યુલોકની માટીમાંથી માનવ કહીને ભાખ્યાં રે

રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …


બોલે ડોલે રોજ રમકડાં, નિત નિત રમત્યું માંડે

આ મારું આ તારું કહીને એકબીજાને ભાંડે રે,

રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …


એઇ કાચી માટીને કાયામાંથી માયા કેરા રંગ લગાયા

એજી ઢીંગલા ઢીંગલીએ ઘર માંડ્યાં ત્યાં તો વિંઝણલા વિંઝાયા રે

રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …


તંત અનંતનો તંત ન તૂટ્યો ને રમત અધૂરી રહી,

તનડા ને મનડાની વાતો આવી એવી ગઇ,

રાખનાં રમકડાં, રમકડાં …

Gujarati jokes 417

સત્ય નો સામનો બધાએ કરવો જ રહ્યો, રડીને મરવા કરતા હસીને જીવી લેતા શીખીએ.

ટીપ્પણી