મોટા લોકોની મોટી વાતો !

Gujarati Jokes 301ઓબામા : ઓસામા મિલે તો ઉસે ફોડ દો!

આઈન્સ્ટાઈન : સમય રુકતા નહિ ઉસે મોડ દો!

મનમોહન : ગાંવ કી ઉન્નતી કે લીએ હમે વોટ દો!

બિલ ગેટ્સ : વિન્ડો કો અનલોક કરનેકે લીયે ઉસે કોડ દો!

અર્નોલ્ડ : બાયશેઈપ બનાને કે લીએ થોડા લોડ દો!

ACP પ્રદ્યુમન : દયા! દરવાજા તોડ દો!  😆

ટીપ્પણી