મૂર્ખ શિરોમણી

Gujarati Jokes 287સર : ચંદ્રગુપ્ત મોર્ય કોણ હતા?

વિદ્યાર્થી : સાહેબ! મને લાગે છે કે તેઓ “ગણપતિ બાપા મોર્યા” ના નાના ભાઈ હતા!!  🙄

 

ટીપ્પણી