મુન્નાભાઈ રીટર્ન્સ….

Gujaratijoks munna

 

મુન્નાભાઈ : “ બે સર્કીટ…યે ડોક્ટર લોગ ઓપરેશન સે પહેલે આદમી કો બેહોશ કયો કરતે હે ?”

.

.

.

.

.

.

.

સર્કીટ : ભાઈ, બોલે તો આદમી ઓપરેશન સીખ ગયા તો ધંધે કી વાટ લગ જાયેગી ના…ઈસલીયે…!

 

ટીપ્પણી