મહિલાઓ દ્વારા પુરુષો માટે શોધવામાં માં આવેલી દવાઓ !

Gujarati Jokes 365ભાઈઓ સાવધાન – તમારા માટે બહેનો એ વિજ્ઞાનીઓ સાથે મળીને આ દવાઓ ગોતી છે – બચતા રે’જો ! – સાવધાન !

૧) ANIVERSIA – જન્મદિન અને એનીવર્સરી યાદ રહે તે માટેના કોષોની જાગૃતિ માટે.

૨)  SLIMOXIL – પુરુષોના આંખની કીકીને પહોળી કરે જેથી પત્ની ટુનટુન જેવી હોય તો કરીના જેવી માઈનસ ફિગરની લાગે.

૩)  SPORTOBLIND X – ઓપ્ટિક નર્વસ પર અસર કરશે જેથી ટી.વી. પરની કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ ચેનલ ના ઓળખી શકે.

૪)  WORKOCETAMOL – ઘરકામ કરવા માટે ની કૃત્રિમ ઇરછા ના પ્રગટીકરણ માટે.

૫)  SHOPHOFOBEX – મગજના જ્ઞાન તંતુને શોપિંગનું મહત્વ સમજાવશે તથા અઠવાડિયે એક વાર પત્નીને શોપિંગ અને ફરવા લઇ જશે, તેણી સાથે એટલી જ ધીરજથી રહેશે.

૬) FLIRTONATE-N – જયારે બીજી કોઈ સુંદર સ્ત્રી પુરુષની આંખ સામે આવશે તો કીકીની ઉપર એક ફ્લુઇડ આવશે જે તેને તેની ભયાનક પત્નીનું રૂપ દેખાડશે.

અરે! બહેનો માટે આ ખાસ તક છે કે બીજી દવાનું સંશોધન કરીને ફટાફટ કોમેન્ટ્સ માં લખવા જ માંડો. આવો મોકો વારંવાર ના આવે હો!

 

ટીપ્પણી