મફતમાં ઈલેક્ટ્રિસિટી જોઈએ છે ?

Gujarati Jokes 344

તમે પણ મફતમાં ઊર્જા મેળવવા માંગતા હો તો આ પ્રયોગ કરી જોજો !

 

ટીપ્પણી