મનુકાકા અંતે હસ્યા ખરા હો !

બ્રેકિંગ ન્યુઝ :

========

ભાગ્યે જ બોલવા વાળા અને ક્યારેક જ હસવા વાળા મનુકાકા આપણું પેઈજ “જલ્સા કરોને જેંતીલાલ” જોઈને જુઓ તો કેવા મલકાઈ ગયા છે નઈ…!!