ભણતરનુ પરિણામ

Gujarati Jokes 323શું કહો છો દોસ્તો?

આજ નુ શિક્ષણ શું ખરેખર આવો હાલ કરી દે છે?

ટીપ્પણી