દુનિયાની સાત અજાયબીઓ – ટૂંકીવાર્તા

seven-wonder-of-the-worldહાઈસ્કુલ ના વિદ્યાર્થીઓ દુનિયાની સાત અજાયબીઓ વિષે ભણી રહ્યા હતા. લેશન પૂરું થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓને કહેવામાં આવ્યું કે તેઓ જેને સૌથી વધારે અજાયબી માનતા હોય તેમનું લીસ્ટ તૈયાર કરે. જો કે ક્લાસ માં ઘણા બધા મતભેદો હતા છતાં નીચે પ્રમાણે નું લીસ્ટ તૈયાર થયું.

 

Egypt’s Great Pyramids

The Taj Mahal in India

The Grand Canyon in Arizona.

The Panama Canal.

The Empire State Building.

St. Peter’s Basilica.

China’s Great Wall.

બધાનું લીસ્ટ લઈને વોટ થતા હતા ત્યારે શીક્ષકે જોયું કે એક છોકરી તેના લીસ્ટ બનાવવામાં કઈક મૂંઝવણ અનુભવે છે. અને તેણીએ તેનું લીસ્ટ હજુ આપ્યું નથી. આથી શીક્ષકે તેમને પૂછ્યું કે તેને કોઈ મદદની જરૂર હોય તો જણાવે. જવાબમાં તેણીએ કહ્યું મને ખરેખર સમજાતું નથી, કારણકે આ લીસ્ટ તો ઘણું લાંબુ બની શકે તેમ છે. શિક્ષકે કહ્યું: તારું લીસ્ટ વાંચ જેથી અમે કઈક તને મદદ કરી શકીએ.

તેણીએ ખટકાચ સાથે તેનું લીસ્ટ વાંચવાનું શરુ કર્યું: “મને લાગે છે કે દુનિયાની અજાયબીઓ આ પ્રમાણે છે:

સ્પર્શ…

ટેસ્ટ…

દ્રષ્ટી…

સાંભળવું…

અનુભવવું…

હસવું…

પ્રેમ…

આ સાંભળીને આખો રૂમ શાંત થઇ ગયો, ટાંચણી પડે તો પણ તેનો અવાજ સંભળાય તેટલો શાંત…

કદાચ, આ વાર્તા આપણને એ યાદ અપાવે છે કે આપણે જે વસ્તુને રોજ જોઈએ છીએ અને જે તદન નાની લાગે છે અથવા આપણે તેના તરફ ધ્યાન નથી આપતા તે દુનિયાની સૌથી અદભુત વસ્તુ હોઈ શકે છે. અને અપને તેનો અનુભવ કરવા માટે ક્યાય લાંબા પ્રવાસ કરવાની જરૂર નથી. – બસ કુદરતે આપલી આ મહાન ભેટ નો અનુભવ કરો અને તેનો આભાર માનો.