ત્રણ હાથોની કરામત

Gujarati Jokes 370 “તેરા જાના મેરા આના!”

લાઈફ માં પણ આવું જ હોય છે ને!

કઈક નવું જોયું હોય તો ખાસ શેર કરજો અને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા!!

 

ટીપ્પણી