તમારા ગ્રુપમાં પણ એક આવી નોટ હશે જ ?

1000550_392443620866006_1263606630_n

 

શું કહો છો ?

ટીપ્પણી