ડબલ સોલ્યુશન !

Gujaratijoks jinal

 

આ જબરું છે…બે વાક્યમાં દુનિયાના બે મોટા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન…!

 

સૌજન્ય : જીનલ મેહતા…!

ટીપ્પણી