જોરદાર ! સાસણગીરનો એક લાઈવ ફોટો !

377716_518592841518792_1366380885_nફોટો લેનારની હિંમત માટે એક લાઈક અને એક શેર તો બને જ !!

ટીપ્પણી