જીવનની તિલાંજલી થાય તે પહેલા તેને અંજલી બનાવીએ !

Gujarati Jokes 315 આવું જ હોય છે ને સામાન્ય વ્યક્તિનું જીવન?

ચાલો, કરસનદાસ માણેક રચિત આ કવિતા યાદ કરી જીવનનું રહસ્ય ફરી સમજીએ!!

જીવન અંજલી થાજો !

મારું જીવન અંજલિ થાજો !

ભૂખ્યાં કાજે ભોજન બનજો, તરસ્યાંનું જળ થાજો;

દીનદુ:ખિયાંનાં આંસુ લો’તાં અંતર કદી ન ધરાજો !

મારું જીવન અંજલિ થાજો !

સતની કાંટાળી કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો,

ઝેર જગતનાં જીરવી જીરવી અમૃત ઉરનાં પાજો !

મારું જીવન અંજલિ થાજો !

વણથાક્યા ચરણો મારા નિત તારી સમીપે ધાજો;

હૈયાના પ્રત્યેક સ્પન્દને તારું નામ રટાજો !

મારું જીવન અંજલિ થાજો !

વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલકડોલક થાજો;

શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીયે ઓલવાજો !

મારું જીવન અંજલિ થાજો !

કરસનદાસ માણેક

ટીપ્પણી