છોકરાનો કાતિલ જવાબ…!

Gujaratijoks love

છોકરી : ક્યાં તુમ મેરે આશિક હો ?

છોકરો : હાસ…તો ગાંડી…!

છોકરી : તો ફિર મુજે ચાંદ, તારે, ઓર દુનીયાકી સારી દૌલત દો….

છોકરો : તેરા આશિક હું રજનીકાંત કા બેટા નહિ….

 

ટીપ્પણી