કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ જો ફિલ્મ બનાવે તો કેવા નામ રાખે?

Gujarati Jokes 307૧. કભી ડેબિટ કભી ક્રેડીટ

૨. મેં એકાઉન્ટકી દીવાની હું.

૩. હમ ટેક્ષ દે ચુકે સનમ.

૪. હમારા કેલ્ક્યુલેટર આપકે પાસ હે.

૫. હમ પ્રોફિટ પે મરતે હે.

૬. CA કિયા તો ડરના ક્યા?

૭. MBAસે અરછા કોન હે!

૮. I hate Mathematics !

૯. રબને બનાદી બેલેન્સ શીટ.

મિત્રો, તમે પણ કોમેન્ટ માં લખી શકો!

 

ટીપ્પણી