કેવું વિચિત્ર ?

1002412_545315182177543_1253497059_n

 

સાચીવાત કે નઈ ?

ટીપ્પણી