એ ભાઈ પીછો ના કરને?

Gujarati Jokes 413

ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદ ના ચિત્રથી આજનો આધુનિક માનવી અકળાઈને બોલી ઉઠ્યો, “પીછા કરના મના હે!”

ટીપ્પણી