એક ડોલર કી કિંમત તુમ ક્યાં જાનો….ચુનીબાબુ…!

946995_540653579325537_1747729753_n

 

એક ડોલર કી કિંમત તુમ ક્યાં જાનો….ચુનીબાબુ…!

ટીપ્પણી