અંતિમ ઈચ્છા !

Gujarati Jokes 384જજ – ફાંસીના માંચડે ચઢતા પહેલા બોલ તારી અંતિમ ઈચ્છા શુ છે ?

જેંતી – મારા પગ ઉપર અને માથુ નીચે કરીને મને ફાંસી આપવામાં આવે…. 😛

ટીપ્પણી